Tekstovi

HIGIJENSKO TEHNICKA OPREMA

HIGIJENSKO  TEHNICKA OPREMA

HTZ oprema je skraćenica od higijensko – tehniÄŤke zaštite, koja je nastavila svoju primenu u našem regionu, u okruĹľenju, koja još koristi JUS standard kao provereni ( da je zaštitna oprema izuzetnog kvaliteta i visokog stepena zaštite ).

 

htz oprema

 Svi radnici koji se, radeći svoje delatnosti, izla??u povredama, nezgodama i infekcijama moraju imati zaštitnu odeću koja ih adekvatno štiti od visokog stepena izlo??enosti raznim ozledama. Da ne bi dolazilo do povreda, tu je HTZ oprema. Obuhvata zaštitnu radnu odeću i obuću, šlemove, rukavice, zaštitne kape, maske i nao????are. Obuhvata sve ono što mo??e da zaštiti zdravlje i bezbednost radnika, da ga zaštiti od povreda i infekcija na radnom mestu. Namenjena je širokom dijapazonu industrijskih radnika, posebno u oblasti graÄ‘evine, zatim u poljoprivredi, hemijskoj i prehrambenoj industriji. Štiti ih od padova teških predmeta, udaraca, drobljenja, posekotina, hladnoće, elektri????nog napona, varnica i otvorenog plamena, rada na visini, buke na radnom mestu kao i opasnosti od hemikalija. Rizici  na radnom mestu mogu biti i od udisanja dima, prašine pa su tu zaštitne maske, a od prskanja agresivnih te????nosti, štite takoÄ‘e i nao????are.

HTZ OPREMA ZA O????I, LICE I GLAVU

U zavisnosti od posla kojim se bave, radnici biraju modele nao????ara, ????ija je osnovna namena da spre????e štetne ????estice, te????nosti, prašinu, dim - da dospu u o????i. Ima specijalizovanih modela koji štite i od zra????enja, a ima modela koji su otporni na ogrebotine i zamagljivanje.

Lice, glavu i ramena štite zaštitni šlemovi i kape. Karakteristika im je to, što su jako otporni na udarce, zbog svoje ????vrstine kao i izolacija. Neki poslovi iziskuju otpornije šlemove da bi obezbedili najveći stepen zaštite. To su šlemovi za rad na visini, teške graÄ‘evinske radove, naftnu industriju ili rudarstvo. Za zaštitu lica, tu su viziri. Zavisno od namene, štite lice od prskanja te????nosti, toplote, zra????enja, udara ????estica i topljenog metala.

ZAŠTITA  UŠIJU  I  ZAŠTITNE  MASKE

Od prekomerne buke, uši radnika štite razni ????epovi i slušalice (antifoni). Na radnim mestima koji su bu????ni ( kopovi, aerodromi, gradilišta ), radnici, minimum, koriste poliuretanske ????epiće koji se prilagoÄ‘avaju uhu. s

Maske i aparati za disanje najbolja su zaštita radnicima koji su izlo??eni štetnim isparenjima. Maski ima razli????itih. Slu??e da radnika obezbede od sitne prašine ( manje od 2 mikrometra ), pare, magle, toksi????nog gasa.

ZAŠTITNA  ODEĆA, OBUĆA I RUKAVICE

HTZ  oprema po????inje odreÄ‘enom zaštitnom odećom i obućom. Zaštitna odeća se proizvodi od savremenih, kvalitetnih materijala koji su vodonepropusni ali paropropusni, otporni na hladnoću, plamen, te????ne hemikalije ili mehani????ka oštećenja. Posebna pa??nja kvaliteta je dodala sebi još jedan cilj – dizajn i model. Osim što će poslu??iti u zaštiti ??ivota i zdravlja radnika, zaštitna odeća će, svojom udobnošÄ‡u da poveća i produktivnost. Kada je re???? o obući, najva??nije je da je ona bude odabrana za pravu vrstu rizika. Zaštitne cipele, ????izme mogu biti sa Ä‘onom otpornim na toplotu, sa ????eli????nim listom otpornim na probijanje. Mogu biti za zimske uslove sa neklizajućim Ä‘onom. Osnovno je da imaju ????eli????nu kapu preko prstiju i na peti, kao i kvalitetan jezi????ak.

Šake su izlo??ene grebanju, posekotinama, opekotinama, udarcima. Rukavice nude efikasnu zaštitu. Mogu biti od razli????itih materijala, pa tako imamo PVC i nitrilne rukavice, rukavice za zavariva????e, elektroizolacione od prirodnog lateksa, metalne i toplootporne, od nerÄ‘ajućeg ????elika. Tu su i kombinovane od nekoliko materijala i slojevite ( za polarne uslove ).

Autor:

slavko

odštampaj tekst pošaljite Vaš tekst podelite

HIGIJENSKO  TEHNICKA OPREMA

Preporuka i komentari

0 ljudi je preporučilo ovaj tekst.
0 ljudi je komentarisalo ovaj tekst.

keramicke plocice
www.mobiliart.rs
fotelje
renoviranje stana
Trakaste zavese
Alu i pvc stolarija
Operacija vena
Horoskop
Putovanja

Procitajte novi savet, pronadjite zanimljiv tekst koji ce Vam pomoci jer je sajt EnterijerStana baza korisnih saveta i tekstova kao i firmi iz raznih oblasti koje se ticu uredjenja stana. Bilo da je u pitanju dvoriste, uredjenje stana, kuce, ili Vam je potreban majstor za odredjenu uslugu ili savet, nas sajt je idealan za takve potrebe. Iskoristite nas sajt i ne gubite vreme na trazenje potrebnih informacija o uredjenju enterijera vec ubrzajte svoje radove, bili to zavrsni radovi ili ste tek na samom pocetku.